ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible Pump) ๑.๕HP ๒๒๐V

|