ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั้ง จำนวน 2 คัน

|