ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17 (เส้นบ้านตาเสริม)

|