ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13 (เส้นสมทรัพย์-สามออ)

|