ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว

|