ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดกันทรลักษ์ธรรมาราม หมู่ที่ 13 บ้านโนนม่วงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|