บุญสังฆทานประจำปี ณ วัดป่าบ้านแก หมู่ที่ 6 ต.หนองหญ้าลาดอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

|

วันที่ 7 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานบุญสังฆทานประจำปี ณ วัดป่าบ้านแก ม.6 ต.หนองหญ้าลาดอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ