ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์) โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6-ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)

Read More »