ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564