จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กำจัดขยะบริเวณสองข้างทางสาย ม.10-ม.4) ประจำเดือน มีนาคม 2566

|

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นำพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (กำจัดขยะบริเวณสองข้างทางสาย ม.10-ม.4) ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 และชาวบ้าน บ้านศรีเจริญ ม.10

📢 ขอความร่วมมือ ในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง โดยห้ามมิให้มีการทิ้ง เท สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมฯ