กิจกรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

|

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น.

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นำพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ บริเวณศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ เพื่อส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทย และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน