กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

|

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานเทศบาลในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์