กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

|

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

– เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์

– เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

– เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์