กิจกรรมชมรมเราไม่ว่ากัน

|

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ร่วมกิจกรรมชมรมเราไม่ว่ากัน ณ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นำโดย พันตำรวจโท ดร.สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรลักษ์เข้าร่วม ในการนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งกิจกรรมจะจัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน เพื่อพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็นหารืองานราชการงานพัฒนาและงานอื่นๆ