กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

|

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ สะพานฝายน้ำล้นหนองหญ้าลาด บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ณ สะพานฝายน้ำล้นหนองหญ้าลาด บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ ๑๓ ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานในพิธี “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” โดย นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และภาคประชาชน ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำ ลำคลอง ณ สะพานฝายน้ำล้นหนองหญ้าลาด