การจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling)สายบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 (ปากทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข221)บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ 16

|